uglymillionaire:

tuff guy

uglymillionaire:

tuff guy

shared 11 hours ago, with 17,497 notes » via xereneas / source + reblog


shared 1 day ago, with 1,619 notes » via ot4 / source + reblog


shared 1 day ago, with 4,094 notes » via makoriin / source + reblog


shared 2 days ago, with 1,863 notes » via himearikawa / source + reblog


vespertinenox:

NANI SORE!?

vespertinenox:

NANI SORE!?

shared 2 days ago, with 2,326 notes » via shineko / source + reblog


shared 3 days ago, with 45 notes + reblog


shared 1 week ago, with 1,976 notes » via cicimagica / source + reblog


shiruba-tsuki:


An adorable mother with her children ~ Universal Doll

shiruba-tsuki:

An adorable mother with her children ~ Universal Doll

shared 1 week ago, with 2,589 notes » via gelatobeach / source + reblog


shared 1 week ago, with 11,086 notes » via sugarjpg / source + reblog


shared 1 week ago, with 14,454 notes » via oshawott / source + reblog


shared 1 week ago, with 37,947 notes » via kawaiitoys / source + reblog


shared 1 week ago, with 25 notes + reblog♡

shared 1 week ago, with 25 notes » via aiishiuru / source + reblog


shared 1 week ago, with 5 notes + reblog


shared 1 week ago, with 3,303 notes » via ainominako / source + reblog